• tyge97

12 gode ideer til udvikling af kirken på landet

Sophie Nordentoft Hasse Neldeberg Jørgensen har på baggrund af 164 indsendte ideer til nye typer af aktiviteter kirker kan igangsætte, udvalgt 12 besvarelser til nærmere beskrivelse i form af en artikel. Vi håber, at bidragene vil vække interesse og være til inspiration.


Artiklen kan downloades her: 12 gode ideer


8 views

Præst for 'Kirken på landet' 

i Fyns Stift

Vita Andreasen 

Ronæsbrovej 18., Føns

5580 Nørre Aaby

Tel 40428740

via@km.dk

Facilitator for 'Kirken på landet' 

Tyge Mortensen 

Rudmevej 80

5750 Ringe

Tel 60915845

tyge@kreativproces.dk