Præst for 'Kirken på landet' 

i Fyns Stift

Vita Andreasen 

Ronæsbrovej 18., Føns

5580 Nørre Aaby

Tel 40428740

via@km.dk

Facilitator for 'Kirken på landet' 

Tyge Mortensen 

Rudmevej 80

5750 Ringe

Tel 60915845

tyge@kreativproces.dk

  • tyge97

10 bud - på, hvor kirken skal række ud mod folket

Kirken og folket lever af hinanden og med hinanden, og vi står i samme virkelighed.


Vi er gensidigt afhængige af, at der tales inspirerende, opløftende og redeligt om det metafysiske og på samme måde om det teknologiske og naturvidenskabelige.


Det metafysiske omfatter alt det uforklarlige, det forunderlige, og at vi har menneskelige erfaringer af, at noget overgår vores forstand.


Det teknologiske og naturvidenskabelige åbner op for nye muligheder i forhold til klima, grøn omstilling og FN’s 17 verdensmål for blot at nævne noget, der udfordrer menneskeheden lige nu.


Kirken har et par tusinde år på bagen, men hvis den ikke forholder sig til vores aktuelle virkelighed her og nu, så bliver den blot et museum for tro.


Peter Lodberg gør i bogen ”Danskernes tro gennem 1000 år” fra 2016 opmærksom på, at vores tro har forandret sig over de forskellige århundreder. Vores tro må i dag svare på andre spørgsmål, end den gjorde for vikingerne for 1000 år siden.


Her kommer 10 bud på, hvor kirken skal række ud mod folket netop nu: DOWNLOAD


6 views