Hvad gør vi på Fyn med landsbykirkerne?

 

Kirken er en vigtig ressource i landsbyerne både socialt og økonomisk, men vi glemmer alt for ofte, at tage kirken med til bords, når der tales om landsbyens fremtid.

 

Landsbyens skæbne er også kirkens skæbne. Det er vigtigt at få italesat i disse år, hvor landsbyernes udfordring kan deles i 3:

  1. Færre unge tilflyttere og dermed en stigende gennemsnitsalder.

  2. Ressourcerne trækkes ind mod de større bysamfund hvilket betyder nedlæggelse af embeder, offentlige institutioner og ydelser.

  3. Folk er blevet mere mobile, hvilket betyder dalende aktivitets niveau i foreningerne og nedlæggelse af lokale arbejdspladser. 

Landsbykirkerne går ikke ram forbi.

De udfordringer landsbyen som helhed står med, er ikke landsbyens alene. Det er også kirkens. Færre sognebørn der gør brug af kirken og dens tilbud. Flere begravelser, end konfirmationer. Og præster der trækkes ind mod de større bysamfund efterlader landsbysognene i en situation der opleves som en væsentlig forringelse.

I Fyns stift har man valgt at understøtte de små landsogne med råd, ideer, facilitering og sparringssamtaler. Det hjælper Vita Andreasen med. Hun er præst for kirkerne på landet i Fyns Stift. 

Spørgsmålet er om folkekirken i fremtiden kan komme til at spille en mere central rolle i landsbyens udvikling ?

IVita Andreasen har i samarbejde med Tyge Mortensen gennemført projektet 6xlandsby&kirke hvor der blev afprøvet flere forskellige metoder og processer der havde til formål at skabe en mere udadvendt og proaktiv landsbykirke. Vi brugte ordet SAMSKABELSE mellem landsby og kirke.

Præst for 'Kirken på landet' 

i Fyns Stift

Vita Andreasen 

Ronæsbrovej 18., Føns

5580 Nørre Aaby

Tel 40428740

via@km.dk

Facilitator for 'Kirken på landet' 

Tyge Mortensen 

Rudmevej 80

5750 Ringe

Tel 60915845

tyge@kreativproces.dk