Fremtidens landsbyer

Danmarks landsbyer og landdistrikter er under transformation. 

 

Hvordan indstiller og bereder vi os på fremtiden?

 

Sammenhængskraft gror ud af et velfungerende nærsamfund. Men hvem kæmper for det og hvordan lærer vi den næste generation, hvad der er aller vigtigst, i en tid, hvor alting er i forandring og fortidens science fiction film, synes at blive til virkelighed, lige foran øjnene på os. 

Foredraget vil tage udgangspunkt i de to antologier som Selskab for Fremtidsforskning lavede i efteråret 2016 og foråret 2017. Her har 32 fremtrædende forskere, politikkere, konsulenter og landsbyildsjæle tegnet hver sit ønskværdige fremtidsbillede for Danmarks landsbyer og samstemmende kaldt landsbyernes for Danmarks DNA. Download Futuriblen her: http://www.fremtidsforskning.dk/?page_id=5

Vi lever i en tid, hvor vi allesammen har brug for at få øjnene op for, at vi ikke er ofre for, men medskabere af, fremtiden.

Et inspirerende, tankevækkende og humoristisk foredrag.

Kirken i lokalsamfundet

“Spørg ikke hvad landsbyen kan gøre for kirken. Spørg hvad kirken kan gøre for landsbyen.” 

Det var spørgsmålet i et nytænkende landsby-kirke projekt som Tyge afprøvede sammen med Vita for Fyns Stift. Målet var at finde metoder til mere samskabelse mellem kirke og landsby. Dvs fokus på proces og ikke kun på resultat.

Kirken er en vigtig ressource i landsbyerne både socialt og økonomisk, men bliver glemt når de lokale aktører samles om bordet for at tale om landsbyernes fremtid. Fokus blev derfor, ”hvordan landsbykirken kan spille en større rolle i landsbyens udvikling og overlevelse?”

 

Det lyder forjættende på papiret, at tilstræbe samarbejde på tværs i landsbyerne. Men det er ikke hverken naturligt eller nemt for alle. Og slet ikke for kirkerne, selvom de - om nogen - har muligheden. 

Morgendagens Grundtvig

Tyge har rejst en skulptur af Grundtvig i sin lille landsby og mener at han hører til der. I det lokale. Blandt folk.

Men hvem var Grundtvig? 

 

På hvilke måder og områder af vores samfund, har han haft betydning for det samfund vi lever i og hvad kan vi bruge hans tanker til i dag? 

På trods af uanede mængder tilgængelig viden i dagens informationssamfund, har behovet for at forstå vores historiske DNA, aldrig været større.

At genopdage Grundtvigs tanker, om hvordan vi skaber større lighed, frihed og fællesskab i samfundet, er mere aktuel end nogensinde før.

Han er én af den danske kirke og kulturs helt store grundlæggere - og en af grundene til at mange verden over, lader sig inspirer af det man i dag kalder "Den danske model". 

 

Et foredrag for dem, der gerne vil lade sig gen-inspirere af Grundtvigs tanker. I fordums visdom ligger nemlig stor inspiration, til løsning af fremtidens udfordringer.

Rekruttering af frivillige

Alle kender Tordenskjolds soldater der evigt og altid stiller op. Ildsjælene der går forrest og tager ansvaret på sig for at få det hele til at fungere. For det fælles bedste.

Menighedsråd er afhængige af frivillige. Det er hele fundamentet for en levende kirke.

Men de er også afhængig af at kunne tiltrække ikke bare flere frivillige, men også de rigtige frivillige der kan dække menighedsrådets forskellige - ofte krævende - arbejder. 

 

Foredraget vil på en underholdende måde inspirere til nytænkning omkring rekrutteringen af frivillige.

 

Det vil også inspirere til hvordan menighedsrådet, præsten og kirken positionerer sig i lokalsamfundet og dermed gør sig til et attraktivt sted for de frivillige. 

 

Præst for 'Kirken på landet' 

i Fyns Stift

Vita Andreasen 

Ronæsbrovej 18., Føns

5580 Nørre Aaby

Tel 40428740

via@km.dk

Facilitator for 'Kirken på landet' 

Tyge Mortensen 

Rudmevej 80

5750 Ringe

Tel 60915845

tyge@kreativproces.dk