Revitalisering af kirken på landet

Tænk, hvis Danmark kun var fire storbyer og en række motorveje.

12 % af Danmarks befolkning lever i sogne, hvis største by er på mindre end 1000 indbyggere. Disse sogne har ansvaret for 54 % af alle landets kirker. Foredraget vil indeholde konkrete idéer til, hvordan kirkerummet kan bruges på nye måder, og hvordan kirkerummet nænsomt kan ændres ved flytning af bænke, orgel mm. 

 

Storpastorater eller teamsamarbejde.

I en revitalisering af kirken på landet, da skal der tænkes nyt. Storpastorater er en vej at gå, jeg er mere stemt for teamsamarbejde. Hvis graverne begynder at samarbejde, bliver der tid til at lave kirkecafé en formiddag om ugen, tiden er moden til samarbejde over sognegrænser omkring kordegne og regnskabsopgaver og præster, der samarbejder og inspirerer hinanden i teams, bliver bedre præster. Foredraget rummer en række cases og belyser vanskeligheder og fordele ved et øget samarbejde.

 

Kirken som fælles – skaber i landsbyen.

Landsbyerne er Danmark’s DNA, men landsbyerne dør – siger landsbyeksperterne – hvis landsbyen ikke gentænker og nytænker sig selv ud fra de faktiske forhold. Hvad er kirkens kerneværdier? Kan kirkeligt socialt arbejde, en ungdomskirke i provstiet og gudstjenester tilsat mere musik/kor og et måltid mad udover kirkekaffen gøre tærsklen til kirken så lav, at kirken lykkes med at blive fælles – skaber.

Om at læse sit liv i et eventyr eller i en roman

Om forandring og forvandling – et foredrag med henblik på opstart af  kirkeligt socialt arbejde

Ravnen i glasbjerget” – eventyrerne spejler på en unik måde menneskets længsel efter at blive sig selv og at føle sig hjemme i livet. – Dette foredrag tager afsæt i  Katrin Asper’s læsning af Brdr. Grimm’s folkeeventyr ”Ravnen i glasbjerget”

”Pigen uden hænder” – Brdr. Grimm’s eventyr viser i en symbolsk fortælling, hvordan det kan lykkes at genvinde handlekraft og kreativitet i det komplicerede samspil i en familie. Hjælpen kommer udefra, de kriseramte kan ikke selv få øje på den kærlighed, der overvinder alt.

 

Den, der lever stille – i denne selvbiografiske roman fra 2017 lykkes det forfatteren Leonora Christina Skov at fortælle om sit liv, om længslen efter blive set og forstået af forældre, der ikke ville se, hvem hun var.

 

Løvekvinden – om at være anderledes og om eksistentiel ensomhed. Romanen er skrevet af den norske forfatter Erik Fosnes Hansen, og på en helt usædvanlig måde lykkes det forfatteren at beskrive pigen Evas oplevelse af at være genetisk anderledes med hår over hele kroppen. En roman om skam. Eva overvejer, hvem hun gerne vil ligne: Samson, der søger hævn, eller Jakob der vælger forsoningens vej.

Det som er gået i stykker i en relation, skal heles i en anden relation

Sorg er hjemløs kærlighed foredraget afspejler mange års arbejde med sorggrupper og samtaler med mennesker i sorg. Sorg er kærlighedens pris, men sorg kan deles med andre, der har mistet. Et foredrag, der lægger op til opstart af lokale sorggrupper.

 

Livshistorie og trosbiografi – Ethvert menneske har en livshistorie, valg blev truffet, en familie blev til, børn vokser op og flytter hjemmefra. Kærlighed er både det værste og det bedste, forstået på den måde, at det er udfordrende at leve i relationer. Foredraget rummer cases med inspiration til at gennemleve kriser og udfordringer. En indsigt i trosbiografien kan vise sig at være en af vejene til forandring og forvandling.

Gudstjeneste ”brush up”

Anderledes gudstjenester

Gudstjenester kan tilrettelægges på mange forskellige måder, og de kan i ugens løb dukke op på mange forskellige tidspunkter. Tiden er inde til at nytænke, hvad en gudstjeneste er. For mange giver det god mening at finde ind i kirken ved fyraftenstid til en kort meditation, og strikkeklubben vil måske gerne have en gudstjeneste tilrettelagt for dem.  I forbindelse med pilgrimsvandringer sluttes af med en kort refleksion / en gudstjeneste, og omkring 4. maj giver det mening med en gudstjeneste, hvor temaet er fred og befrielse. Gudstjeneste på hverdage giver god mening i vores tid.  Jeg deler gerne ud af mine erfaringer med at lave ”anderledes gudstjenester”.  Gerne foredrag efterfulgt af workshop.

Præst for 'Kirken på landet' 

i Fyns Stift

Vita Andreasen 

Ronæsbrovej 18., Føns

5580 Nørre Aaby

Tel 40428740

via@km.dk

Facilitator for 'Kirken på landet' 

Tyge Mortensen 

Rudmevej 80

5750 Ringe

Tel 60915845

tyge@kreativproces.dk